Oväntat kvinnoförakt

Oväntat kvinnoförakt

Gunilla Thorgren började läsa Bibeln för att bilda sig. ”Kanske var jag naiv.” Det kvinnoförakt hon ?mötte hade hon inte väntat sig.

9 januari 2018

Varför började du läsa Bibeln?
— Vår världslitteratur vimlar av liknelser och bilder från Bibeln. Jag hade en känsla av att jag missat något när jag var så okunnig om det arvet, eftersom jag aldrig läst den, och ville bilda mig helt enkelt. Trodde jag skulle få trevliga lässtunder på kvällskvisten.

Vad mötte du för kvinnosyn?
— Att kvinnan är skapad till mannens ”hjälpare” och att hon ska underordna sig mannen eftersom hon åt av den förbjudna frukten och därmed orsakade att mänskligheten förlorade Paradiset. Denna skapelseberättelse, från 400 f.Kr., har sen kyrkofäder, biskopar och påvar använt för att förminska kvinnor, förtala kvinnokönet och på olika sätt skapat bilden av kvinnan som naiv, opålitlig och farlig.

Hur påverkar den kvinnosynen dagens samhälle?
— Inte i min vildaste fantasi hade jag kunnat föreställa mig att en mytologisk berättelse, skriven för 2 400 år sedan, kunde ha påverkan på mitt liv. Såvitt vi vet har de flesta samhällen varit misogyna i alla tider. Alla stora världsreligioner — kristendomen, islam, judendomen är skapade av män — de har konserverat det uråldriga föraktet för kvinnan in i modern tid. Vårt samhälle är uppbyggt utifrån idén att kvinnan ska underordna sig och lyda.

Vad hade Jesus tyckt om metoo?
— Jesus är ur ett kvinnoperspektiv ljusgestalten i min bok. Han visar omtanke och respekt för kvinnor. Han välte ju månglarnas bord i templet, så kanske hade han hjälpt oss att välta patriarkatet.

Om boken:

Guds olydiga revben
Gunilla Thorgren
Norstedts 2017

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida