Över 1 500 i Sverige tar livet av sig varje år

Självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15-44 år, enligt Världshälsoorganisationen, WHO.

För att sätta fokus på arbetet med att förebygga självmord utnämner WHO den 10 september till världshälsodag för självmordsprevention. Detta eftersom självmord är ett så stort problem i världen. Enligt WHO är det den fjärde vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15?44 år, och intar en sjätteplats som orsak till ohälsa och handikapp.

I Sverige är det tre gånger fler som tar sitt liv varje år än som dör på våra vägar. Hos oss är självmord den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor mellan 15 och 44 år, och den tredje vanligaste bland män.

Självmorden ökar

I Sverige har också en nedåtgående trend brutits under senare år. De senaste siffrorna är från 2001 då 1 556 personer tog sina liv, en ökning från år 2000 med 172 personer.

Världshälsodagen lanseras av International Association for Suicide Prevention, IASP, och WHO. Den är samtidigt inledning på en internationell kongress om självmordsprevention som anordnas i Stockholm av IASP och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP.

Enligt IASP måste behandlingsmetoderna förbättras för dem med psykiatriska problem. Medvetenheten måste också öka om tecken på självmordsbeteende och om var människor kan få hjälp.

Politikersamtal

Regeringar och hälsovårdsmyndigheter måste även ge en högre prioritet åt upptäckt av personer med mentala störningar och drogberoende. Dessutom måste tillgängligheten till självmordsmetoder försvåras genom alltifrån striktare receptförskrivningar över hårdare vapenlagar till ny design på avgasrör.

I samband med konferensen hålls en nationell nätverksprevention. Temat för den är Ett självmordsfritt Sverige och det startar med ett samtal mellan politiker från landsting och riksdag om hur det målet ska kunna nås.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida