Över 200 000 pensionärer får retroaktiv utbetalning av pension

En AD-dom ger ädre pensionärer över två miljarder kronor att dela på

11 januari 1999

Strax före jul fick ungefär 140 000 pensionärer en extra utbetalning från kpa.

Det är resultatet av den så kallade Törling-domen i Arbetsdomstolen. ad förklarade i september i fjol att Stockholms stad gjort fel när kommunen sänkte pensionen för en av sina gamla anställda, Knut Törling, efter det att Landstingsförbundet och Kommunförbundet i december 1992 träffade en överenskommelse med de fackliga organisationerna om att inte kompensera sänkningen av basbeloppet.

Att minska basbeloppet var en av de åtgärder som regering och riksdag vidtog under krishösten 1992 i ansträngningarna att rädda Sveriges ekonomi.

Domen i Törling-fallet är prejudicerande. Därför har de bolag som administrerar kommunernas pensionsutbetalningar nu börjat betala ut de pensionsbelopp som på felaktiga grunder inte betalats ut tidigare. Sammanlagt kommer landsting och kommuner att betala ut omkring 2,1 miljarder kronor i retroaktiva pensioner.

Men ännu har inte alla fått sina pengar. För kpa:s del återstår utbetalningar till omkring 50 000 pensionärer och
30 000 dödsbon, medan spv börjar betala ut extrapensionen nu i januari. Senast den 31 mars ska alla ha fått sina pengar.

Villkoren för att få den extra utbetalningen är att pensionären gått i pension före den 23 december 1992, den dag då överenskommelsen mellan fackförbunden och Landstingsförbundet/Kommunförbundet träffades. Den som gått i pension den 23 december 1992 eller senare får ingen retroaktiv pension.

Villkoren gäller inte bara dem med ålderspension, utan också dem med garantipension, visstidspension, och dem som har rätt till månadsersättningar från ags-kl, sjukpension, familjepension och avgångsersättning enligt agf-kl.

De 140 000 som fick sina pengar i december är okomplicerade fall, de som inte fått förändrade förhållanden efter den 23 december 1992. Andra får vänta in på det här året innan de får sina pengar. Det gäller till exempel dem för vilka pensionen senare samordnats med folkpension, dem som blivit änkor/änklingar eller gift sig och dem som får folkpension från ett annat nordiskt land. Det beror på att beräkningarna av hur mycket pengar de ska få är mer komplicerade.

Har pensionären dött går den retroaktiva pensionen till dödsboet. spv har valt att skicka pengarna till senast kända adress, medan kpa gör så bara för dödsbon efter pensionärer som avlidit 1997 och 1998. När det gäller pensionärer som avlidit före 1997 måste dödsbodelägarna ansöka om pengarna hos kpa.

De flesta landsting, kommuner och församlingar låter kpa sköta sin pensionsadministration. Ett tjugotal kommuner, en kyrklig samfällighet och ett landsting är dock anslutna till spv. Det är landstinget i Norrbotten, Eskilstuna kyrkliga samfällighet och följande kommuner:

Borgholm, Emmaboda,Falkenberg, Gullspång, Gällivare, Haninge, Haparanda, Hultsfred, Kalmar, Mariestad, Munkfors, Nybro, Skinnskatteberg, Stockholm, Sundsvall, Torsås, Tyresö, Upplandsbro, Varberg, Vårgårda, Västervik och Årjäng.

Den som inte fått de pengar hon anser sig vara berättigad till senast den 31 mars 1999 bör höra av sig till KPA eller SPV. Samma sak gäller förstås också dem som är efterlevande till avlidna pensionärer som skulle fått retroaktiv pension. 

         

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida