Översyn av arbetstider

6 mars 2000

UPPSALA. Landstinget i Uppsala har i samarbete med Vårdförbundet och Kommunal startat en arbetsgrupp som ska hitta långsiktiga arbetstidslösningar. Syftet är bland annat att ge individen större inflytande över sin arbetstid och göra landstinget mer attraktivt och därmed underlätta rekryteringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida