Översyn av lex Maria snart klar

För omkring ett och ett halvt år sedan tog Socialstyrelsen initiativ till att se över lex Maria. Översynen är färdig om ett par veckor, berättar Björn Forsberg, direktör på Socialstyrelsen i Jönköping.

1 oktober 2001

Lagstiftningen har funnits sedan 1936 och har under de 65 år som gått bara ändrats en gång, för 20 år sedan.

– Lex Maria har blivit en tradition. Många, både i och utanför vården, känner till lagstiftningen och ser den som en garant för att allvarliga incidenter blir korrekt utredda. Därför är det inte möjligt att gå in och ändra hur som helst, säger Björn Forsberg.

Det största värdet med lex Maria anser han är just att tilltron till vården säkras.

I sin utredning lyfter Socialstyrelsen fram lex Marias preventiva funktion. Meningen är att lagen ska peka på misstag för att man ska lära av dem och låta bli att göra om dem. Björn Forsberg håller med de kritiker som anser att fokuseringen på enskilda individer i dag har blivit
för stor.

Och det, säger han, gäller både anmälningarna, Socialstyrelsens handläggning och mediernas rapportering.

– Det är en mycket olycklig utveckling och det var inte syftet med bestämmelserna.

Systemet fungerar inte
Dagens anmälningssystem innebär att uppmärksamheten riktas mot en enskild anställd när felsteget i själva verket ofta är en konsekvens av brister i organisation eller ledning.

Sedan 1996 finns visserligen ett system för avvikelse-rapportering som är tänkt att fungera så som bland andra Vårdförbundets ordförande anser att det borde göra. Små missöden ska rapporteras för att undvika att det leder till ett allvarligare missöde. Men Björn Forsberg håller med om att systemet inte fungerar som det var tänkt.

– Det borde utnyttjas bättre och Eva Fernvalls åsikter går helt i linje med vad vi anser på Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida