Övertid till central förhandling

7 oktober 2002

Ett flertal anställda arbetade förra året mer övertid än de 200 timmar som är tillåtna enligt arbetstidslagen utan att arbetsgivaren begär dispens. Det visade en genomgång i våras av övertidslistorna från samtliga ambulansverksamheter i Värmland.

Parterna är överens om att detta skett, men är oeniga om hur många timmar det rör sig om. Enligt Vårdförbundet handlar det om 1 053 timmar. Arbetsgivaren medger bara 436 och säger att resten framför allt är att deltidsanställda arbetat mertid upp till heltid och att detta är tillåtet.

Arbetsgivaren och Vårdförbundet är också oeniga om ersättningen. Vårdförbundet har avvisat erbjudandet om 100 kronor per överskriden timme.

Den lokala förhandlingen slutade i oenighet och nu blir det en central förhandling mellan Vårdförbundet och Landstingsförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida