På äldre dar

Helle Wijk (red)Goda miljöer och aktiviteter för äldre. 241 sidorStudentlitteratur 2004 www.studentlitteratur.se isbn 91-44-03315-x

7 februari 2005

Fungerande yttre och inre rum är förutsättningar för oss alla, inte minst på äldre dar. Det är oerhört viktigt med samspel mellan omvårdnad, arkitektur, design och kultur för att främja hälsa och välbefinnande. Anpassningar i den fysiska boendemiljön kan göra vardagen enklare och öka möjligheterna till en aktiv tillvaro, även för den åldrade människan. Bra belysning, dofter och färger kan på olika sätt användas för att skapa harmoni. Med meningsfulla aktiviteter och sysselsättningar kan livslusten bevaras länge. Dans är bra för både kropp och själ, och musik kan avnjutas även av den allra orörligaste. Ett vänligt bemötande som bekräftar människan är något som vi alla eftersträvar. Författarna representerar ett tvärvetenskapligt perspektiv: omvårdnad, rehabilitering, psykologi och arkitektur. Boken vänder sig bland annat till studenter inom dessa områden samt vårdare inom den geriatriska vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida