På dialysenheten trivs alla

Jisses så bra de har det på Mora lasarett. Där behövs inget arbetsmiljöarbete längre.

16 januari 2003

Sedan några år tillbaka bedriver Sköndalsinstitutet en 5 poängskurs i juridisk kompetensutveckling för masar (medicinskt ansvariga sjuksköterskor).

Nu planeras att starta en 10 poängskurs i juridik på distans och via Internet. Sedan förra hösten finns en sådan utbildning för vård- och omsorgspersonal som arbetar med funktionshindrade och äldre. I kursutvärderingen från den klassrumsbundna för masar framkom att de ofta känner sig ensamma i sina yrkesroller.

Birgitta Jonsson, projektledare på Sköndalsinstitutet, hoppas att en positiv bieffekt av utbildningen via Internet ska bli att masarna får tillgång till ett nätverk. Kursen startar hösten 2003 och mer information finns på Sköndalsinstitutets hemsida: www.esh.sssd.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida