På studenternas sida

Heidi Sturk, Heléne Isaksson och Carina Nilsson är lättade efter det möte de har haft med Vårdförbundets studerandeombudsmän. Vi känner att vi inte står ensamma, säger de.

Platsen är Vårdhögskolan i Boden. Tillsammans med förtroendevalda från Vårdförbundet i Norrbotten har förbundets två studerandeombudsmän Anna Hyltmark och Anna Paulsen berättat om vad de kan hjälpa studenterna med och vad Vårdförbundet kan bistå med när de kommer ut i arbetslivet. Heidi, Heléne och Carina har tillsammans med ett knappt 30-tal andra femteterminare fått information om hur man bäst söker en tjänst, om lönen, om vad som ska finnas med i ett anställningsavtal och mycket annat.

Och för Heidi, Heléne och Carina var det helt tydligt viktig information. De talar alla tre om trygghet, om en känsla av att inte stå ensamma.

– Det känns som att vi kan få hjälp om det blir problem. Och att vi kan få det av någon från Vårdförbundet på arbetsplatsen, säger Carina.

På mötet ville många diskutera hur man på bästa sätt kan skriva en anställningsansökan.

– Att skriva en cv är inte lätt, jag har svårt att framhäva mig själv. Då känns det bra att veta att jag kan få den bedömd av en studerandeombudsman, säger Heléne.

Lönen var den andra stora frågan. Hur mycket kan jag kräva som nyanställd? Vad kan jag sätta emot när arbetsgivaren kommer med sitt förslag? Hur ska jag argumentera när jag ger mitt motförslag? var några av studenternas frågor.

Mötet i Boden var ett av många för sjuksköterskan Anna Hyltmark och biomedicinska analytikern Anna Paulsen. Som studerandeombudsmän har de sin fasta arbetsplats på Vårdförbundets centrala kansli i Stockholm. Men deras viktigaste uppgift är att åka runt i landet och möta studenter och informera om förbundet och förbundets verksamhet. Man kan säga att de är ambassadörer och kontaktskapare.

– Målet med vårt arbete är att få studenter engagerade, att de ska bli medlemmar under studietiden och att de sedan ska fortsätta vara det när de börjar jobba. Studenterna och Vårdförbundet kan ge varandra mycket; förbundet som ett stöd till studenterna, studenterna genom att tillföra nya idéer, säger de.

Gunnar Björklund är ledamot i Vårdförbundets styrelse i Norrbotten, ansvarig för studentfrågorna och mycket positiv till besöket av studentombudsmännen.

– De har själva nyligen studerat och känner till hur studenterna har det. För oss lokalt innebär deras besök en kvalitetshöjning i vårt arbete, säger han.

Anna Hyltmark och Anna Paulsen är nöjda med mötet i Boden. Många kom och ställde frågor och stämningen var bra.

– Men vi blir alltid bra bemötta av studenterna. Många som inte känner till Vårdförbundet är nyfikna på oss och vad vi ska säga, säger de.

Det finns dock skolor som inte släpper in fackförbund. Och en del säger välkommen, men sedan finns ingen på plats när studerandeombudsmännen kommer dit. På en del skolor är det också svårt att få tag på studenter som kan fungera som kontaktpersoner.

– Jag planerar därför en turné till alla skolor tillsammans med förbundets lokala avdelningar för att värva fler kontaktpersoner, säger Anna Paulsen.

Även om många frågor är gemensamma för de två yrkesgrupperna, finns det skillnader. För de biomedicinska analytikerna handlar det mest om yrket, om yrkesstoltheten och om hur man kan marknadsföra yrket så att allmänheten vet vad en biomedicinsk analytiker är.

För sjuksköterskestudenterna handlar det ofta om praktiken.

– Den är en så viktig del av utbildningen, den förändras och utvecklas hela tiden, säger Anna Hyltmark.

Det här kan studerandeombudsmännen hjälpa till med:

 • Skriva cv och personliga brev vid
  jobbansökningar.
 • Förmedla kontakter till Vårdförbundet lokalt om det finns problem på skolan.
 • Besvara frågor, till exempel om utbildningen och Vårdförbundet.
 • Besöka skolor på begäran av studenter.

Det här gör de också:

 • Varje vår görs en enkät bland studerandemedlemmar om skolorna och utbildningen. Den läggs sedan ut på Vårdförbundets hemsida och där kan studenterna gå in och läsa vad andra tycker om skolan och utbildningen.
 • Besöker skolor och deltar i möten.
 • Arrangerar studentforum två gånger per termin. Bjuder då in två representanter per skola och diskuterar både nationella och internationella studentfrågor.
 • Deltar på arbetsmarknadsdagar, när företag och arbetsgivare kommer till skolor och universitet för att rekrytera.
 • Tar fram broschyrer om förbundet.
 • Deltar i de studentnätverk som byggs upp i Norden, Europa och världen och som är knutna till sjuksköterskornas och de biomedicinska anlytikernas internationella organisationer.
 • Har så kallade inspirationsdagar varje höst tillsammans med de lokala avdelningarnas studentansvariga

Vill du veta mer?
www.vardforbundet.se/studenter

ANNA PAULSEN
Utbildning:
biomedicinsk analytiker, examen 2004 i Stockholm
Ålder: 26 år
Vill: att studenterna känner nytta med Vårdförbundet
Intressen: Sång, segling, vattenskidåkning, resor

ANNA HYLTMARK
Utbildning:
sjuksköterska, examen 2004 i Lund
Ålder: 28 år
Vill: få studenter engagerade i sin utbildning
Intressen: familj, vänner och arbetet i kollektivboendet
(Hon efterträds i juli av Hanna Rönnell.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida