På väg mot jämställd vård

6 september 2004

Även om skillnaderna blir allt mindre är vården i vissa
avseenden ännu inte jämställd. I rapporten Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården, konstaterar
Socialstyrelsen att äldre kvinnor opereras för grå starr i något mindre utsträckning, medan medelålders män först får tillgång till ny tekniskt avancerad vård. Rapporten kan beställas på Socialstyrelsens hemsida www.sos.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida