Palestinska sjuksköterskor vittnade för Vårdförbundet om Gaza

Palestinska sjuksköterskor vittnade för Vårdförbundet om Gaza
Maria Hallén och Eva Nowak lyssnar på vittnesmål från Gazakriget 2014. Foto: Privat

Sjuksköterskor från Västbanken hade skyndat till krigsområdet för att bistå kolleger och befolkningen.

19 september 2014

De hade på eget bevåg sökt inresevisum till Gaza eller tagit sig in illegalt via tunnlar och gränsövergångar för att hjälpa den personal som inte mäktade längre eller ersätta dem som dödats. Under kriget hade de tjänstgjort i tiodagarsperioder 20 timmar i sträck eller mer.

Tårögda sjuksköterskor

– Vi träffade sjuksköterskor som varit där. En del orkade inte tala med oss och flera vittnade om att de inte kunde arbeta längre. Några var tårögda, hade svårt att hitta ord, och visade klara tecken på posttraumatisk stress. Bilderna av dödade och skadade barn var det som främst kom till dem om nätterna, berättar Maria Hallén.

Hon är projektledare på Vårdförbundet för ett mångårigt samarbetsprojekt med den palestinska systerorganisationen PNMA, Palestinian nursing and  midwifery association.

När vapenvilan var en vecka gammal åkte Maria Hallén tillsammans med Eva Nowak, ordförande i Vårdförbundet avdelning Stockholm, till Palestina för en sedan länge planerad workshop.

Läkare och sjuksköterskor vittnade om angrepp på ambulanser då personal och patienter dödats. Hur man skjutit rakt in i en sal mitt under en operation och dödat både patienten och personal.

Utan smärtlindring

Man opererade patienter på golvet när det inte fanns någon annan plats, ofta utan tillgång till smärtlindring. Flera av Gazas kroniskt sjuka avled efter några veckors strider för att vården måste ta hand om dem som skadades svårast i kriget.

 Foto: Maria Hallén Foto: Maria Hallén

Nu är sjukhusen i Östra Jerusalem fulla av skadade. Läkarna tvingas amputera flertalet raket- och bombskadade barn och ungdomar för att man inte kan hantera skadorna. Enligt uppgifter både från sjukhusen och från svenska generalkonsulatet i Jerusalem är 4 000 handikappade efter kriget, oräknat de som drabbats av hjärnskador och neurologiska skador.

– För att göra plats för nya patienter sänds skadade snabbt tillbaka till Gaza där det varken finns läkemedel, sängplatser eller rehabilitering, säger Maria Hallén till Vårdfokus.

Utplånade familjer

Tillståndet i Gaza är oerhört svårt nu. Infrastrukturen är helt utslagen, det finns varken rent vatten eller el. Sjukhus, öppenvårdskliniker, skolor, elverk, vattenmagasin och bostäder är jämnade med marken och människor har inget skydd. Hepatit A, meningit, hudåkommor och svåra infektioner härjar bland befolkningen. Bredspektrumantibiotikan börjar ta slut.

Västvärlden har försäkrat att de Gazabor vars hus skulle bombas eller beskjutas för att de sades hysa Hamasanhängare blev förvarnade så att familjerna kunde evakuera. Men de sjuksköterskor och läkare som Maria Hallén och Eva Nowak pratade med vittnade om att 80 procent av bomb- och granatangreppen var helt oannonserade.

De berättar om ett hus där man hade varit Fatah-anhängare i generationer. Hela familjen blev utplånad. Samma sak hände med ett hem för handikappade barn. Trots avancerade precisionsvapen på motståndarsidan utplånades mellan 60 och 120 familjer med mellan sju och 20 medlemmar helt.

Förtvivlade läkare

På Makassedsjukhuset i Jerusalem berättade chefläkaren och hans team att de aldrig hade sett så svåra mjukdelsskador förr. De orsakas av ett pulver i raketer och bomber som man inte har kunnat identifiera men tror är en form av magnesium eller fosfor och bakterier som förstör hud och mjukdelar.

– Läkarna var förtvivlade över att inte kunna få stopp på infektionerna som dessa nya vapen ger, säger Maria Hallén.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida