Palliativ vård

6 december 1999

Författare Barbro Beck-Friis, Peter Strang (red)
Titel Palliativ medicin
397 sidor
Förlag Andra upplagan. Liber 1999
Cirkapris 576 kronor
ISBN 91-47-04943-X

Palliativ medicin är ett akademiskt ämne, som både omfattar klinisk utbildning och forskning för att förbättra vården för döende och deras anhöriga, när bot inte längre är möjlig. Den palliativa vården har en helhetssyn på patienten och de anhöriga där man så långt som möjligt försöker tillgodose den döendes fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Vården omfattar också stöd till de anhöriga i deras sorgearbete. Det betyder att många olika yrkeskategorier i vårdteamet behöver samarbeta.

Palliativ vård bedrivs både i sjukhusmiljö, på särskilda hospice och allt oftare i hemsjukvården. I boken medverkar närmare 40 experter på palliativ vård och medicin.

Telefonnummer till förlagen
Cura 08-84 68 40
Göteborgs universitet (Yvonne Englund)
031-773 21 09
Liber 08-690 92 00
Natur och Kultur 08-453 86 00
Sellin & Partner Bok och Idé 08-24 28 45

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida