Palliativ vård

Palliativ vård

De 6 S:n. En modell för personcentrerad palliativ vård.Britt-Marie Ternestedt, Jane Österlind, Ingela Henoch och Birgitta Andershed.Studentlitteratur 2012, www.studentlitteratur.se , ISBN 978-91-44-05498-8??

6 februari 2013

Emilia, 35 år, är i livets slut­skede och vårdas på hospice på grund av en stor och mycket smärtsam tumör i buken. Efter en dag hemma hos familjen börjar dottern gråta när mamman går in på sjukhuset. Det smärtsamma avskedet och den totala smärta Emilia känner över sin och familjens situation, gör att hon påminns om det definitiva avsked som närmar sig. Sjuksköterskan tröstar och Emilia får sömngivande och smärtstillande läkemedel. ?

Ett sätt att bistå henne i att dämpa symtomen utifrån en helhetssyn, då både hennes fysiska, sociala, psykologiska, existentiella och andliga smärta lindras. Symtomlindring är ett av de sex s:n. De övriga är självbild, självbestämmande, sociala relationer, sammanhang samt val av strategier i mötet med döden. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida