Hygien

Pandemin har skärpt hygienrutinerna

Pandemin har skärpt hygienrutinerna
Trots förbättrade rutiner brister fortfarande handhygienen. Arkivbild: Mostphotos

Hygiensjuksköterskorna Annica Blomkvist och Lawan Wallenius är glada över det ökade intresset för hygienfrågor. Många kommuner har uppdaterat sina rutiner, men handhygienen brister fortfarande, enligt Socialstyrelsen.

– Hygienrutinerna har kommit väldigt i fokus. Det är jättebra, för det kan bidra till en ökad följsamhet, säger Annica Blomkvist.

Hon är hygiensjuksköterska i region Dalarna och har tillsammans med kollegan Lawan Wallenius märkt av ett ökat intresse för hygienfrågor under pandemin.

Under pandemiåret 2020 uppdaterade 70 procent av landets kommuner sina hygienrutiner. Det visar en enkät som Socialstyrelsen har gjort.

Arbetskläder och basal hygien

30 procent av landets kommuner uppdaterade rutinerna kring arbetskläder och 40 procent rutinerna för basal hygien. En högre andel av de privata aktörerna, 50 procent, uppdaterade sina rutiner för basal hygien. De som inte uppdaterade sina hygienrutiner under året kan ha sett att de redan befintliga rutinerna är tillräckliga, enligt Socialstyrelsen.

En svensk kommun har infört arbetskläder i fler verksamheter, en annan har öppnat fler omklädningsrum och börjat tvätta mer. I alla kommuner har personal utbildat sig i vårdhygien. Drygt 50 000 anställda inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård har gått minst en av Karolinska institutets utbildningar i att minska smittspridningen av covid-19.

Ännu fler utbildas

Dalakommunerna följer sedan tidigare föreskrifterna om basal hygien från Socialstyrelsen. Hygiensjuksköterskorna har dessutom tagit fram riktlinjer och rutiner som kompletterar föreskrifterna, som om hur man ska handlägga patienter med covidsymtom på olika vårdnivåer, berättar Annika Blomkvist och Lawan Wallenius.

De höll i hygienutbildningar och informationstillfällen redan innan pandemin och har fått hålla ännu fler under 2020.

– Vi har varit extra efterfrågade under året. Alla yrkeskategorier inom vård och omsorg vill ha mer utbildning, säger Lawan Wallenius.

Munskydd, avstånd, händer

Under pandemin har information och utbildningar behövt förmedlas digitalt istället för på plats som förr.

Det blir en annan dialog när man är på boendena. Det är lättare att diskutera olika scenarier med personalen då. Det är svårare att kommunicera digitalt, säger Lawan Wallenius.

De får många frågor om användning av munskydd. De har informerat om hur man gör rent utrustning och pratar ofta om att hålla avstånd. Men även handhygienen är viktig.

– Händerna är vårt arbetsredskap. Det är viktigt att händerna är rena när man hanterar rent material, att man gör rent sina händer före och efter patientkontakt och hanterar handskar på ett rätt sätt, säger Annica Blomkvist.

Dålig men bättre följsamhet

Samtidigt verkar handhygienen vara svårast att efterleva. Enligt den extra punktprevalensmätningen som Socialstyrelsen och SKR genomförde hösten 2020, var desinfektion före patientnära arbete den punkt med lägst följsamhet i kommunerna. Nästan en fjärdedel av de observerade följde inte dessa rutiner under höstmätningen.

Det är trots allt ett bättre resultat än tidigare. Året innan, 2019, var det drygt en tredjedel av de observerade som inte desinficerade händerna före patientnära kontakt. Dessutom ökade andelen kommuner som följde alla basala hygien- och klädrutiner med fem procentenheter under 2020.

– Nu när hygienrutinerna lyfts så mycket hoppas vi att det ger en långtidseffekt. För när pandemin är över så finns de andra sjukdomarna kvar. Basala hygienrutiner kommer alltid att vara jätteviktigt, säger Lawan Wallenius.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida