Forskning

Paracetamol under graviditet verkar inte orsaka astma hos barnet

Paracetamol under graviditet verkar inte orsaka astma hos barnet
Risken för barnet att få astma ökade, men det verkar inte bero på läkemedlet. Bild: Colourbox

Varken paracetamol eller andra smärtstillande medel som tas under graviditeten verkar orsaka astma hos barnet, enligt en stor studie av svenska mammor och barn.

18 mars 2019

Resultaten tyder i stället på att det finns en annan faktor kopplad till användning av dessa läkemedel som ökar risken för astma.

Studien omfattar närmare 500 000 svenska mammor och deras barn och data om olika smärtstillande medel som skrivits ut under graviditeten.

Resultaten stöder visserligen tidigare fynd att kvinnor som tar paracetamol under graviditeten är mer benägna att få barn som utvecklar astma. Men analysen visar också att det förmodligen inte är de smärtstillande läkemedlen i sig som ligger bakom denna ökning.

Studien är gjord av forskare vid Karolinska institutet och Queen Mary University of London och är publicerad i European Respiratory Journal.

Barn till mammor som hade ordinerats paracetamol under graviditeten hade ökad risk för astma, men riskökningen var liknande vid ordinering av andra typer av smärtstillande medel med andra verkningsmekanismer, såsom opioider eller migränläkemedel.

Som exempel var riskökningen för astma vid fem års ålder 50 procent för paracetamol, 42 procent för kodein och 48 procent för migränläkemedel.

Resultaten tyder enligt forskarna på att det i själva verket är någon annan faktor som är kopplad till användning av dessa läkemedel som ligger bakom riskökningen. En förklaring kan vara att kvinnor som ordineras smärtstillande medel under graviditeten oftare har kronisk smärta, oro eller söker sjukvård i större utsträckning än andra kvinnor.

– Allvarlig smärta och den stress det orsakar har djupgående effekter på kroppen, bland annat på nivåerna av vissa hormoner, och det finns en bevisad koppling mellan höga stressnivåer hos mamman under graviditeten och ökad risk för astma hos barnet, säger professor Seif Shaheen vid Queen Mary University of London, som lett studien i samarbete med professor Catarina Almqvist Malmros och kollegor vid Karolinska institutet.

Resultaten innebär att gravida kvinnor kan känna sig tryggare med att ta smärtstillande medel som ordinerats av läkare, menar forskarna.

Vårdfokus har i tidigare artiklar rapporterat om studier som pekar mot att paracetamol under graviditeten skulle kunna ha betydelse för barnets kommande hälsa och utveckling. Senast visade en svensk studie att paracetamolanvändning under de första graviditetsveckorna ökade risken för språkförsening hos flickor.

Men forskarna bakom studien poängterade att mer forskning behövs och att språkförseningen skulle kunna bero på de bakomliggande orsakerna till att mödrarna tagit paracetamol, som exempelvis virusinfektioner.

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida