Passion. Kår full av inre motsättningar

Du älskar ditt arbete, men hatar din lön. Du oroar dig för att du inte gör ett bra jobb, men tycker ändå att patienterna får god vård. Känner du igen dig?

5 oktober 2011

Under våren har Vårdförbundet gjort en stor medlemsundersökning för att få en bild av hur medlemmarna har det, framför allt på jobbet.

Resultatet visar intressanta motsättningar — både när det gäller vad medlemmarna tycker att de kan och vill göra på jobbet och hur man ser på sitt yrke.

En stor grupp, fyra av tio, upplever att de inte hinner utföra sina arbetsuppgifter som de önskar. Ännu fler, sex av tio, tycker inte att det finns tillräckligt med personal. Många saknar också resurser som bäddar och utrustning. Hälften håller inte med om, eller är tveksamma till, att de har tid att möta patienter individuellt.

Drygt hälften saknar återkoppling och uppskattning från chefen och tycker inte att de har makt att påverka stora viktiga beslut. Nästan lika många saknar en ledare som inspirerar.

Att ta med sig tankar på jobbet hem är ganska vanligt, visar medlemsundersökningen. För 17 procent påverkar detta sömnen varje dag eller någon gång varje vecka. Ännu fler har svårt att släppa tankarna på jobbet under fritiden.

Störst problem med att koppla av från arbetet har de som är yngst i yrket. Medlemmar under 29 år upplever också i högre utsträckning än andra att de utför arbetsuppgifter de inte är kompetenta för.

Men trots oro, stress och upplevelsen av att det egentligen inte finns förutsättningar att göra ett bra jobb tycker fyra av fem att patienterna får god vård med hög kvalitet. Nio av tio skulle rekommendera sin vårdenhet till släktingar och vänner. Lika många svarar att de trivs bra med sitt jobb, bortsett från lönen.

Att Vårdförbundets medlemmar trivs så bra, trots dålig lön och stora problem på arbetsplatsen, måste tyda på att arbetet ger dem något annat positivt. Bra kolleger är ett svar, de flesta trivs med sin arbetsgrupp. Jobbet ses också som utvecklande.

En annan förklaring finns i svaret på frågan varför medlemmarna sökt sig till yrket. För sjuksköterskor och barnmorskor är det vanligaste svaret detsamma som vid tidigare års medlemsundersökningar. Trots att yrkesrollen och vården förändrats finns en stark gemensam drivkraft mellan generationer: ett intresse för att hjälpa andra. 

  • 83 procent av Vårdförbundets medlemmar tycker att omvårdnadskvaliteten på deras avdelning är bra eller utmärkt.
  • 87 procent av de medlemmar som är missnöjda med sin lön är ganska eller mycket nöjda med sitt jobb.
  • 14 procent av med-lemmarna under 29 år upplever varje dag eller någon gång i veckan att de utför arbets­uppgifter de inte är kompetenta för. Drygt 35 procent upplever samma sak någon gång i månaden.?

Hela enkäten hittar du under www.vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida