Patient dödades av annan patient

8 juni 1998

STOCKHOLM. I mars överfölls en sjuksköterska och slogs medvetslös av en patient på psykiatriska kliniken i Södertälje. När personer från en avdelning intill kom för att hjälpa henne överfölls en patient av en annan patient på deras avdelning och dödades. De anställda, som länge varit kritiska mot arbetsmiljön på sjukhuset, har nu fått ett löfte från arbetsgivaren att åtgärder ska vidtas för att något liknande inte ska kunna inträffa och för att förbättra arbetsmiljön.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida