utredda fall

Patient fick palliativ vård utan att anhöriga informerades

Två sjuksköterskor och en läkare från tre olika vårdgivare kritiseras av Ivo för brist på samverkan kring en kvinnlig patient på ett äldreboende i Stockholm. Bland annat fick anhöriga inte information om att vården patienten fick var palliativ.

Patientens tillstånd hade försämrats successivt under en tid. I slutet av december drabbades hon av magsmärtor. Omvårdnadspersonalen kallade på sjuksköterska och patienten fick laxerande medel då buken var spänd. Puls och andning var svag, men hon hämtade sig. Närstående fick information om försämringen och kom till boendet. Sjuksköterskan berättade att hon skulle kontakta jourläkare och be om läkemedel mot smärta och oro.

Under telefonsamtalet med läkaren sade sjuksköterskan, enligt läkarens patientjournal, att patientens allmäntillstånd gradvis försämrats och att närstående fått information om detta. Däremot informerades läkaren inte om de nytillkomna symtomen, buksmärta och påverkad cirkulation. Läkaren och sjuksköterskan beslutade att patienten skulle ges palliativ vård. Läkaren planerade att ett brytpunktssamtal skulle hållas vid ordinarie rondtillfälle och ordinerade morfin och orosdämpande medel som patienten sedan fick.

Samma kväll gjorde en annan sjuksköterska ett besök hos patienten, som då sov lugnt. En halvtimme senare kontaktade omvårdnadspersonalen sjuksköterskan på telefon och berättade att patienten åter hade ont i magen. Sjuksköterskan ordinerade Alvedon, men fick två timmar senare ett nytt samtal: patienten hade fortfarande ont och de närstående var mycket oroliga. Sjuksköterskan ordinerade att patienten skulle läggas på sidan med uppdragna ben och pratade med närstående i telefon. Hon sa att hon skulle komma dit för att ge en ny injektion mot smärta och oro inom kort. Närstående ville att patienten skulle föras till sjukhus, och så skulle ske om den nya injektionen inte hjälpte.

Först vid midnatt kom sjuksköterskan till patienten, som då fick smärtstillande och lugnande medel. Sjuksköterskan sade att hon skulle ringa ambulans, men först ringa jourläkaren eftersom hon inte visste varför patienten hade ont i magen. Läkaren bad att få prata med de närstående, men under telefonsamtalet hade patienten avlidit.

Anmälaren kritiserar att patienten inte fick åka till sjukhus när smärtorna försämrades. Ivos bedömning är att patienten avled till följd av sjukdomsförloppet och inte på grund av läkemedlen morfin och midazolam, som bedöms ha getts i adekvata doser. Sjuksköterskan har under kvällen, enligt yttrande från verksamhetschef och vikarierande verksamhetschef, följt rutiner som bland annat säger att hon har en inställelsetid på 30 minuter vid akuta fall, smärta och palliativ vård.

Men varför det dröjde två timmar innan sjuksköterskan anlände i ett skede under kvällen finns inga uppgifter om. Ivo menar därför att vårdgivaren inte säkerställt att personalen arbetar efter rutinerna och har därmed inte uppfyllt kraven i patientsäkerhetslagen om att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att kravet om god vård uppfylls. Sjuksköterskan dröjde för länge med att ge patienten smärtlindring, konstaterar Ivo.

Enligt Ivo brast även samverkan i det första ledet mellan sjuksköterskan och läkaren, då läkaren inte fick information om de nytillkomna symtomen. Det borde sjuksköterskan ha informerat om, då det kunde ligga till grund för eventuell ytterligare undersökning. Ivo framhåller också att samverkan är av stor vikt när det handlar om patienter som själva inte kan ge uttryck för sina behov.

Något brytpunktssamtal om palliativ vård hölls aldrig, enligt dokumentation från sjuksköterskejournalen och läkarjournalen. Uppgifterna om hur beslutet kring palliativ vård fattades går också isär – enligt ett yttrande från en läkare och verksamhetschef hade nämligen beslutet fattats i samråd med sjuksköterskan och närstående, vilket alltså inte framgick av patientjournalerna. Ivo anser att ställningstagande till och genomförande av vård i livets slutskede inte har skett i enlighet med patientlagen, då närstående inte fått information om detta från läkaren, något läkaren kritiseras för. Inte heller här har vårdgivaren uppfyllt kraven i patientsäkerhetslagen om att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att kravet om god vård uppfylls.

Fakta

Artikeln bygger på underlag från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Underlaget är framtaget av Nyhetsbyrån Siren.

Ivo utredde ärendet efter en anmälan om klagomål enligt patientsäkerhetslagen.

Klagomålet gäller bedömning av vårdnivå och vård i livets slutskede.

Diarenummer hos Ivo: 3.4.1-31122/2020-24

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida