Patienten som dödade sjuksköterskan i Jönköping dömd för mord

Den 38-årige patient som i början av oktober knivdödade sjuksköterskan Roger Holmbom vid rättspsykiatriska avdelningen på Ryhovs sjukhus i Jönköping dömdes i dag av Jönköpings tingsrätt till fortsatt rättspsykiatrisk vård för mord.

14 november 2006

I rätten uppgav patienten att det visserligen var hans avsikt att skada Roger Holmbom, men inte att beröva honom livet.

Även om patienten lider av en allvarlig psykisk störning anser dock tingsrätt att han måste ha varit på det klara med att hans knivhugg kunde vara dödande. I vart fall måste han enligt rätten ha varit likgiltig för om offret skulle avlida.

Några omständigheter som gör att brottet skulle kunna betraktas som mindre allvarligt och därför kunna rubriceras som dråp har rätten inte funnit. Patienten dömdes därför till mord och fortsatt rättpsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Patienten har också dömts att till såväl Roger Holmboms båda föräldrar som hans fru och tre barn betala ett sammanlagt skadestånd på 300 000 kronor. Var och en får alltså 50 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida