Patientens säkerhet

9 april 2001

Författare Bengt Sjölenius 
Titel Delegering Läkemedel Ansvar. En praktisk handbok
323 sidor
Förlag Studentlitteratur 
Cirkapris 516 kronor 
ISBN 91-44-01469-4

Patienten ska vara trygg och säker i vården. Det är ett oundgängligt krav och utgör grunden för de lagar och bestämmelser som reglerar delegering, läkemedelshantering och ansvar. Men det medför också att dessa bestämmelser är många och ibland svårtolkade. En bok som hjälper till med att förklara vad lagstiftaren egentligen menar, hur olika bestämmelser förhåller sig till varandra och för ett resonemang kring innebörden av olika begrepp är därför mycket välkommen. Ett par tryckfel i denna bok gör emellertid att budskapet ibland kan missförstås, vilket är olyckligt i synnerhet när avsikten är att reda ut oklarheter. 

Författaren Bengt Sjölenius, med lång erfarenhet som jurist inom vården och som professor i hälso- och sjukvårdsrätt, varvar lagtext, författningar och kommentarer med ett stort antal ansvarsfall som utretts av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Boken ger anvisningar om hur misstag bedöms och kan utgöra diskussionsunderlag i en personalgrupp som vill förbättra rutiner och arbetssätt. I hälso- och sjukvårdens vardag kan den fungera utmärkt som uppslagsbok då den belyser frågeställningar som vårdpersonal dagligen ställs inför. 

Dilemmat med en bok om lagar och författningar är dock att den väldigt fort blir inaktuell. Denna reviderade fjärde upplaga innehåller de lagar, författningar med mera som utkommit före första augusti 2000.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida