Patienter får hjälp att rensa bland medicinerna

3 mars 2006

Kärnsjukhuset i Skövde och Höglandssjukhuset i Eksjö inrättar på var sitt håll en speciell utsättningsmottagning för patienter som står på många olika sorters mediciner.

– Många patienter går hos flera olika läkare. Tanken är att vi – läkaren, en sjuksköterska och en apotekare ? tillsammans med patienten ska försöka göra en oberoende och samlad genomgång av patientens mediciner. Detta för att se vad som eventuellt går att sätta ut utan att påverka sjukdomsbilden, säger sjuksköterskan Ingegerd Lindsten som samordnar verksamheten på Kärnsjukhuset i Skövde.

Idén till mottagningen kommer från chefsöverläkaren Henrik Hadimeri. Tillsammans med sjuksköterskan Ingrid Lindberg och läkaren Sören Hansen vid Höglandssjukhuset i Eksjö presenterade han för ett år sedan en utsättningsstudie på 50 multimedicinerande patienter med gott resultat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida