Patienter ska kunna förbjudas att använda mobil och Internet

- Konstruktionen verkar tillräcklig för att möta de praktiska problem som tidigare förekommit, säger professor Håkan Hydén om förslaget att chefsläkaren ska kunna begränsa tillgången till mobil och Internet för patienter i psykiatrisk tvångsvård.

Regeringen antog i dag propositionen Elektroniska kommunikationstjänster mm inom psykiatrisk tvångsvård. I den föreslås att beslut om inskränkningar i patienternas tillgång till elektroniska kommunikationsmedel ska kunna tas av chefsöverläkaren. 

En förutsättning för ingripandet är att det är nödvändigt för patientens vård eller för att undvika att andra skadas.

Chefsöverläkaren får också rätt att besluta om postkontroller.

– I den här delen av lagförslaget bör man lägga till ”i de fall misstanke om oegentligheter föreligger” alternativt där misstanke om brottslig gärning eller försök därtill föreligger. Det handlar ju om att förhindra utskick av brev om hot mot andra människor, säger Håkan Hydén, professor i rättssociologi vid Lunds universitet. 

Ett beslut om inskränkning ska gälla i två månader. Patienten ska kunna överklaga till länsrätten. Den nya ordningen föreslås gälla från halvårsskiftet.

Regeringen vill samtidigt ge Socialstyrelsen i uppdrag att granska i vilken mån möjligheten att använda sig av de här inskränkningarna används och utvärdera konsekvenserna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida