Patientinflytande

10 mars 1997

Författare Anders Anell och Per Rosén (red)
Titel Valfrihet och jämlikhet i vården         
159 sidor
Förlag SNS förlag 1996
Cirkapris 314 kronor
ISBN 91-7150-648-9

Går det att förena krav på patientinflytande och valfrihet med hörnstenen i svensk sjukvårdspolitik, god vård på lika villkor? Denna fråga diskuterar de fem författare som medverkar i boken. Det de fokuserar på är frågan om mer patientinflytande leder till mer ojämlik vård, och om vi i så fall är beredda att acceptera förändringar i den riktningen. Författarna är – förutom de två redaktörerna, som är verksamma vid IHE, Institutet för hälsoekonomi, också Paula Blomqvist och Casten von Otter vid Arbetslivsinstitutet och Lars Trägårdh, professor vid Columbiauniversitetet i Ohio, USA.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida