Patientnära vård i Västerås kritiseras

Patientnära vård i Västerås kritiseras
–Vi blir kontaktade av medlemmar som säger att de inte orkar längre, säger Jani' Stjernström, ordförande i Vårdförbundet i Västmanland. Foto: Ulf Huett

Kombinationen patientnära vård och personalbrist är lika med kaos. Både Arbetsmiljöverket och Vårdförbundet kritiserar arbetsmiljön i den nya vårdbyggnaden vid Västerås sjukhus.

Vårdbyggnaden invigdes 2010. Meningen var att arkitekturen i sig, där enkelrum har ersatt salar, skulle främja den patientnära vården. Den går ut på att personalen arbetar i team och sjuksköterskan har hand om färre patienter för att kunna finnas mer till hands för dem.

Men verkligheten blev något annat i Västerås.

– Patientnära vård är en bra tanke men den förstörs av att arbetsgivaren, landstinget, inte ger de förutsättningar som krävs. Det är bara pengarna som styr, säger Jani’ Stjernström, ordförande i Vårdförbundet i Västmanland.

Personalen mår dåligt

Med tiden har klagomålen från Vårdförbundets medlemmar ökat. I våras gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion. Deras analys är att eftersom det råder brist på personal, planering och kompetens så blir det svårt att få till lagarbete – en ensam sjuksköterska kan inte utgöra ett team. I stället har det blivit mycket spring mellan olika salar.

Det har lett till negativa konsekvenser på arbetsmiljön och personalens hälsa.

– Det är en hög personalomsättning, många avvikelserapporter om att personalen mår dåligt, vi blir kontaktade av medlemmar som säger att de inte orkar längre. De ställer frågan ”får verkligen arbetsgivaren göra så här?”, säger Jani’ Stjernström.

Efterlyser åtgärder

Hon tror att Arbetsmiljöverket snart kommer att kräva att åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön.

– Det vore ju bättre om arbetsgivaren redan nu kunde hitta gemensamma förbättringar, säger Jani’ Stjernström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida