Patientorganisationer

Monica Adamson m fl (red)När botten stack upp. Om de utslagnas kamp för frihet och människovärde.282 sidorGidlunds förlag 2004www.gidlunds.seisbn 91-7844-651-1

10 januari 2005

1960-talet var det radikala årtiondet, och det var också R-förbundens årtionde. Det var då de bildades, organisationerna för narkomaner, alkoholister, mentalt handikappade, kriminella. Pockettidningen R blev deras gemensamma språkrör. I den här boken berättar några av dem som var med om organisationernas tillkomst, vilka som skapade dem och hur de bemöttes. Trots att det hände för bara några decennier sedan är det redan historia. Det viktigaste var väl ändå att de lyfte fram klienternas/patienternas perspektiv på ett sätt som aldrig har skett dessförinnan. Den påverkan på det svenska samhället som det innebar lever vidare också i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida