Patientperspektiv

9 februari 1998

Författare Ann-Charlott Einerfors:
Titel Behöver syster hjälp? En sjuksköterskas egna upplevelser som patient.
128 sidor
Förlag Solrosens förlag 1997.
Cirkapris 175 kronor
ISBN 91-8836-211-6.

Vad händer när en sjuksyster blir en sjuk syster? Ann-Charlott Einerfors har fått erfara detta. Hon har hela livet varit sjuklig, men bestämmer sig trots detta och lite av en slump för att välja vården som yrkesbana och utbildar sig så småningom till sjuksköterska. När hon till slut blir så dålig att hon tvingas söka hjälp förvandlas hon från personal till patient. Hon berättar kraftfullt och engagerat om hur det är att vara patient för att – som hon själv formulerar det – ta upp kommunikationens betydelse, etik, stress, engagemang, empati, kvalitet, kvantitet och samarbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida