Patientsäkerhet

Patientsäkerhet

Säker vård — nya perspektiv på patientsäkerhet Synnöve Ödegård (red) Liber 2019 www.liber.se

25 februari 2020

Varje år drabbas över 100 000 människor av vårdskador i Sverige, trots decennier av patientsäkerhetsarbete. Vad kan medarbetare, chefer och kanske framför allt tjänstemän och politiker göra för att undvika att fler skadas?

I den tredje antologin om patientsäkerhet med nestorn sjuksköterskan Synnöve Ödegård som redaktör tar ett tiotal forskare sikte på framtiden och presenterar olika metoder för att utveckla patientsäkerhetsarbetet ytterligare.

Bland annat ställs frågan ”vad händer när ingenting händer?” — kanske är det hög tid för vården att lära sig mer av alla situationer när allt går bra i stället för att fokusera på avvikelserna?

Boken vänder sig både till studerande och verksamma inom hälso- och sjukvården. Även politiker och tjänstemän uppmuntras att läsa den.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida