”Patientsäkerheten i fara”

7 april 2003

När Socialstyrelsen för en tid sedan
besökte medicin- och kirurgkliniker på de 36 största sjukhusen i landet konstaterades överbeläggningar på 30 av dem. På 18 av sjukhusen vårdades dessutom patienter på andra avdelningar/kliniker än där de var inskrivna. Enligt en tredjedel av sjukhusen innebar det risk för sämre vård, diagnostik eller behandling.
Även arbetsmiljöinspektionen har besökt sjukhus under mars månad, i sex av landets tio distrikt. Överbeläggningar och felplacerade sängar var de viktigaste frågorna. Ett regeringsbeslut förra året som gällde Skåne fastslog att det fria utrymmet ska vara 80 centimeter vid en säng. Men alla godtar inte det beslutet. Landstinget i Västernorrland har överklagat arbetsmiljöinspektionens krav på ökat avstånd mellan sängarna. Enligt landstinget räcker det med 56 centimeter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida