Patientsäkerhetskonferensen: ”Dags att dra nytta av alla avvikelser”

Det är hög tid att ta vara på avvikelserapporteringen och använda kunskapen den kan ge. Det enades paneldeltagarna om på den pågående patientsäkerhetskonferensen i Stockholm i eftermiddag.

Slutsatsen kom efter att patientsäkerhetsprofessorn Richard Cook i sitt anförande, något tillspetsat, uppmanade vården att sluta rapportera. Han påstod att de 50 000 rapporter som vården i Sverige har samlat in inte lett någonstans.

Lite provocerande hävdade han att det skrivs alldeles för mycket regler, riktlinjer och rapporter i vården som mer stör och stjäl tid än underlättar vården och patientsäkerheten.

Stjäl tid

– Vi ska inte kasta ut barnet med badvattnet, men vi har varit dåliga på att använda rapporterna för att se vad vi har gjort. Och får jag ingen feed-back så stjäl min rapportering tid från patienten, sa Margareta Berglund-Rödén, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västernorrland med ett förflutet som ortoped.

Samtidigt höll hon med om att vården har en tendens att överbyråkratisera.

– Bara i vårt landsting har vi 6 000 styrdokument, ingen kan känna till dem alla. Och problem löses ofta med nya regler eller nya checklistor.

Levt sitt eget liv

Annica Örn, patientsäkerhetssamordnare i landstinget Östergötland konstaterade att avvikelserapporteringen har levt sitt eget liv i många år. Eva Granvik, koordinator för det svenska registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, poängterade att resultaten ska gå tillbaka till patienten.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida