Patientskildring

9 mars 1998

Författare Björn Engqvist. Utsikt från patientbädden.
Titel Några kirurgiska snitt
ur sjukhushistorien.
42 sidor.
Förlag ILO Information System 1997.
ISBN 91-630-5140-0

Huvudpersonen i den här självbiografiska berättelsen insjuknar akut i ett besvärligt ryggskott och tvingas åka ambulans till storstadssjukhuset. Han befinner sig plötsligt i en situtaion där han är helt beroende av andras hjälp och utlämnad till vårdpersonalens bemötande. Ett bemötande som många gånger befinner sig långt ifrån de krav på självbestämmande, integritet och trygghet för patienten som ställs i hälso- och sjukvårdslagen. Den personliga berättelsen om att vara patient skulle många vårdanställda behöva läsa. Boken kan också användas i vårdutbildningar när man ska diskutera bemötande och ett professionellt förhållningssätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida