Påtvingad schemaändring stoppades

10 mars 1997

DALARNA. I Falun ville arbetsgivaren införa rotationsschema på anestesikliniken. Tanken var att de anställda skulle tvingas ändra sina arbetstider. Men nu blir det inte så. Efter protester från Vårdförbundet SHSTF har arbetsgivaren backat och ingen kommer att tvingas att byta schema.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida