Påverkas hälsan av personligheten?

8 april 2002

Författare Kjell Kallenberg och Gerry Larsson 
Titel Människans hälsa, livsåskådning och personlighet
230 sidor 
Förlag Natur och Kultur 2000 
Cirkapris 275 kronor 
ISBN 91-27-07851-5

»Den lyckliges värld är en annan än den olyckliges.«

Så uttryckte Ludwig Wittgenstein det faktum att hur den enskilda människan ser på livet beror på hennes personlighet. Om det verkligen är så ger den här boken inte något entydigt svar på. Däremot för författarna intressanta resonemang kring vilka faktorer som har betydelse för människans hälsa, och framför allt hur livsåskådning och personlighet påverkar hur hon tolkar och hanterar sin situation. Att frågeställningen är mångfacetterad framstår klart. Författarna är Kjell Kallenberg, professor i empirisk livsåskådningsforskning med inriktning på hälsa och präst i Svenska kyrkan och Gerry Larsson, legitimerad psykolog och adjungerad professor i psykologi som har inriktat sig särskilt på stress. Tillsammans representerar de en stor kunskapsbredd. De lyfter fram forskning och teorier från många olika områden och belyser därmed sambanden mellan människans hälsa, personlighet och livsåskådning utifrån flera perspektiv. 

För den som inte väntar sig ett entydigt svar på hur man ska hålla sig frisk utan hellre vill få en bild av hur komplexa människans livsvillkor är, kan denna bok rekommenderas.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida