PCR-metodik för screening av Chlamydia trachomatis i urinprov från män ger samhällsekonomisk vinst

7 juni 1999

Syfte: Att utvärdera användbarheten av två olika analysmetoder, polymeras kedjereaktion (Roche Amplicor pcr) och elisa (Syva MicroTrak eia), för att påvisa Chlamydia trachomatis i urin och uretra från män.

Studiepopulation: 467 män i åldrarna 13–54 år fördelade på tre grupper. Grupp a: 206 män som uppsökt std-klinik på grund av urogenitala symptom eller för att de haft sexuell kontakt med en person med diagnostiserad eller misstänkt c trachomatisinfektion eller för kontrollprovtagning i samband med partnerbyte. Grupp b: 109 friska asymptomatiska män som uppsökt ungdomsmottagning. Grupp c: 152 friska asymptomatiska värnpliktiga män. Männen i grupp a lämnade två urin- och två uretraprov jämfört med männen i grupp b och c som lämnade enbart urinprov.

Metoder: Roche Amplicor pcr för amplifiering av c trachomatis plasmid dna och Syva MicroTrak eia för detektion av c trachomatis antigen jämfördes. Med pcr förökas c trachomatis nukleinsyra cykliskt med hjälp av enzym och nukleotider i ett värmeblock. Den amplifierade produkten hybridiseras till en specifik probe och påvisas med en färgreaktion. Med eia påvisas c trachomatis antigen med polyklonala antikroppar och en färgreaktion. Prov som blev positiva enbart med eia-metoden konfirmerades med immunofluorescens (if). Prov som blev positiva enbart med pcr-metoden betraktades som sant positiva först då de konfirmerats med en annan pcr med primersekvenser från momp (major outer membrane protein) genen. Vi utförde även odling på uretraprov från männen i grupp a.

Definition: c trachomatis infektion definierades som positiv odling och/eller positiv eia konfirmerad med if och /eller positiv pcr.

Huvudresultat: Vid analys av 467 urinprov kunde c trachomatis oftare påvisas med Roche Amplicor pcr (9,9 procent) jämfört med Syva MicroTrak eia (7,9 procent) (ej statistiskt signifikant skillnad (p=0,3007)). Vid jämförelse mellan urin- och uretraprov från 25/46 infekterade män kunde c trachomatis påvisas lika ofta i urin- som i uretraprov. Känsligheten var högst för Roche Amplicor pcr, 88 procent i urin och 92 procent i uretra, och lägst med Syva MicroTrak eia, 76 procent och 80 procent. Känsligheten för odling av c trachomatis från uretra var 92 procent. Förekomsten av c trachomatis var högre bland män som uppsökte std klinik (grupp a) 28/206 (13,6 procent) jämfört med asymptomatiska män som uppsökte ungdomsmottagning och värnpliktiga (grupp b och c) 18/261 (6,9 procent) (p=0,0159). Sensitiviteten, specificiteten, positiva och negativa prediktiva värdet för Roche Amplicor pcr var 100 procent. Sensitiviteten för Syva MicroTrak eia var bara 80 procent men specificiteten och det positiva prediktiva värdet var 100 procent. Det negativa prediktiva värdet var 98 procent.

Slutsatser: Resultaten visar att urinprov är lika bra som uretraprov för diagnostik av c trachomatisinfektion hos män samt att Roche Amplicor pcr-metoden är den bästa därför att den är känsligare än både Syva MikroTrak eia och odling. Vi anser därför att pcr på urin är en idealisk metod för screening av c trachomatis hos män.

För korrespondens: Lena Norén är biomedicinsk analytiker med kandidatexamen vid Avdelningen för klinisk mikrobiologi
vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. Adress: Avdelningen
för klinisk mikrobiologi, Virusenheten, Karolinska sjukhuset, 171 76 Stockholm. Telefon 08-5177 4925, fax 08-308099, e-mail lena.norén@mb.ks.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida