Pedagogiskt

Pedagogiskt

Medicinsk teknik. Teori, planering och genomförande. ?Lennart Boman & Claes Wikström, Studentlitteratur 2014, ?www.studentlitteratur.se

4 februari 2015

Det här är en handfast och lättillgänglig bok om de vanligaste medicintekniska uppgifterna som sjuksköterskor har. Till exempel beskrivs utförligt hur en sond sätts på bästa sätt, från materialet som den kan vara gjord av, varför den ska läggas in och var — via näsa, mun eller bukvägg — till hur sondläget kan kontrolleras, vilka riskerna är och hur de kan förhindras. ?

De åtgärder och instrument som beskrivs illustreras med tydliga bilder, ofta moment för moment. Även efterarbetet tas upp: vilka råd patienten kan tänkas behöva, bieffekter som kan finnas eller uppstå, uppföljning och dokumentation. Efter varje kapitel tipsar författarna om litteratur samt lagar och författningar inom området. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida