Pediatrik

9 augusti 1999

Författare Gunnel Hedvall, Claes Carlsten
Titel Vardagspediatrik (tredje upplagan)
205 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 358 kronor
ISBN 91-44-01058-3

Detta är tredje upplagan av boken Vardagspediatrik. Sedan den förra kom ut 1994 har vården sett sina resurser krympa. Något som drabbat flera svaga grupper i samhället – barn är en av dem. Boken vill ge en helhetsbild av barn från fostertid till och med förskoletid. Den handlar både om det friska barnet som drabbas av tillfälliga sjukdomar och om de barn som utvecklar kroniska sjukdomar eller handikapp. Boken riktar sig till dem som utbildar sig för ett arbete inom barnhälso- eller barnsjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida