Pengar och andra pengar

Är det pengar med olika värden landstingen hanterar? Ibland kan man få den uppfattningen när miljonrullningar beskrivs. När vårdpersonalen kräver högre löner och bättre arbetsvillkor hänvisas ofta till att det blir för dyrt. När konsulter ska anlitas, däremot, handlar det inte om att räkna på kronor och ören.?

I det här numret av Vårdfokus har vi granskat Karolinska universitetssjukhusets upphandling av konsultföretag som ska stödja vårdutvecklingen. I en stor upphandling har det dyraste anbudet antagits, med ett timpris på upp till 2 300 kronor.?

Värdebaserad vård, som konsulterna nu anlitats för att införa, kan enligt sjukhusledningen beskrivas som ett sätt att utveckla Lean. Den modellen har inte väckt personalens engagemang och behöver utvecklas. ?

Är det nya modeller personalen behöver för att utveckla vården? Det kan man förstås inte veta förrän modellerna har prövats och utvärderats. Kanske finns det modeller där personalens idéer och erfarenhet tas till vara.

??Men historien förskräcker. Sällan har de som utför vården jublat åt modeller och konsulter. Vården är en alltför komplex organisation för att klämmas in i modeller. Verklig förändring växer när vårdanställda i mötet med patienten ser hela människan. Goda arbetsvillkor och bra chefer är en förutsättning. ??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida