Pengar som gynnar Vårdförbundets medlemmar

6 december 1999

UPPSALA. I den nya landstingsbudgeten i Uppsala finns två delar som kommer att gynna Vårdförbundets medlemmar. För första gången görs en stor satsning, 25 miljoner kronor, på personalpolitiska åtgärder. »Pengarna är öronmärkta och får inte användas till annat och ska särredovisas«, säger Hans Hansson på Vårdförbundets lokala avdelning. Dessutom har man anslagit fem miljoner kronor till FoU-verksamheten och det sägs bestämt att de inte får gå till läkare utan enbart till andra personalkategorier.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida