Pengar till landstingen om sjukfrånvaron minskas

7 oktober 2005

Regeringen har i budgetpropositionen avsatt tre miljarder kronor till landstingen – om sjukfrånvaron minskar. Hur pengarna ska betalas ut är ännu inte klart, men klart är att de är kopplade till motprestationer från landstingen. Om de förbättrar rutinerna kring sjukskrivningar, genom att till exempel införa sjukskrivningskommittéer, utfaller ett visst belopp. Lyckas landstingen dessutom att få ned antalet sjukskrivningar betalas ytterligare pengar ut. Pengarna ska betalas ut med en miljard per år mellan 2007 och 2009.

Enligt Landstingsförbundets chefekonom, Clas Olsson, kan ett sätt att få ned sjukfrånvaron vara att satsa på andra kompetenser i primärvården. Psykologer och arbetsterapeuter kan till exempel stödja läkarna i deras bedömningar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida