Pengar eller ledighet?

Att lägga ledig tid på hög gör ju ingen mer utvilad”, säger sjuksköterskan Lydia Benson i vårt nattarbetsreportage. Hon är en av många anställda i Östergötland som skrivit på ett avtal om ekonomisk bonus för dem som arbetar obekväma arbetstider. Lydia arbetar ofta extra nattpass.?

Avtalet i Östergötland är på tre år och ett exempel på de nödlösningar som vården nu tar till för att få personalen att inte överge akutsjukhusen. ?

Vi har på Vårdfokus webb rapporterat om flera platser den senaste tiden där situationen blivit akut. Efter uppsägningar och protester har Sörmlandslandstinget gjort en extra lönesatsning i kombination med flera karriärtjänster. På dialysmottagningen, Karolinska Huddinge, har så många slutat på grund av den pressade arbetsmiljön att hela verksamheten äventyras. I Kristianstad har intensivvårdssjuksköterskor på sjukhuset sagt upp sig. De orkar inte och kräver kortare arbetstid för att återhämta sig.

Arbetsgivarens ofta kortsiktiga lösning på krisen kan i en del fall innebära arbetstidsförkortning, i andra lönepåslag. Vad medlemmarna föredrar är naturligtvis individuellt beroende på hur livet ser ut för den enskilde.

?Men det gäller att orka. Den slutna vården blir allt mer pressad av brist på vårdplatser, en åldrad befolkning och den medicinska utvecklingen. För att värna patientsäkerheten behövs både konkurrenskraftiga löner och hälsosamma arbetstider. ??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida