Pensioner

6 april 1998

Författare Stig Nordfeldt:
Titel Livsviktigt.
114 sidor
Förlag SPP 1997.
Artikelnummer
0119-9711.

SPP är det försäkringsbolag som sköter de privatanställda tjänstemännens försäkringar inom ITP-systemet. SPP ger också ut tidningen MagaZenit, som skickas till de försäkringstagare som fyllt 50 år.

I den här boken har SPP samlat ett antal artiklar om hälsa och åldrande, förebyggande friskvård och möjligheterna att lindra när en sjukdom är ett faktum. Författaren, som skrivit artiklarna i tidningen och som sammanställt och uppdaterat dem för den här boken, utnämndes 1995 till hedersdoktor vid Karolinska Institutet.

Författare Ulf Nilsson:
Titel Pensioner för miljoner.
53 sidor
Förlag SSP 1997.
Artikelnummer
0118-9711.

Inför avvecklingen av ATP ger SPP med anledning av sitt 80-årsjubileum ut en historik över ITP, den individuella tjänstepensionen, som PTK och Saf slöt avtal om 1960. Det lilla häftet handlar således om de privata tjänstemännens pensioner, så som de förhandlades fram mellan tjänstemännens fackliga organisationer och Saf.

ITP var en anpassning av de tidigare pensionsplanerna till det då nya ATP-systemet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida