Pensionering

En glad pensionär?

10 februari 1997

Författare Henny Olsson, Annalisa Gummesson, Bo Gummeson.
Titel Efter lång och trogen tjänst – en glad pensionär?
154 sidor
Förlag FoU-rapport 49, Vårdförbundet SHSTF 1996.
Cirkapris 169 kronor + porto
Artikelnummer 62 85 32
ISBN 91-7043-038-1
Beställs från SHSTF-material.

Pensionen kom vid rätt ålder och minnena från arbetsplatsen var i de flesta fall positiva. Men få blivande pensionärer hade förberett övergången till den nya tillvaron, många hade också tackat nej till erbjudandet om att delta i någon form av pensionsförberedelse i grupp. Det visas i en undersökning gjord av tre forskare med vårdanknytning.

Forskarna ville få svar på vad det innebär att gå in i pensioneringsprocessen, att lämna yrkesidentiteten och anamma rollen som pensionär. Det är en viktig fråga eftersom en kvarts miljon människor i Sverige kommer att lämna sitt arbete med ålderspension under de närmaste fem åren.

Med enkätfrågor och intervjuer har de frågat 200 pensionärer i åldrarna 65–75 år, män och kvinnor ur olika socioekonomiska grupper, om hur förändringen kändes och vilka förväntningar på pensionärstillvaron de hade. Dessutom har 100 yrkesverksamma inom vården i 35–45-årsåldern, 100 yrkesverksamma i samma ålder utanför vården samt 100 studerande 20-åringar utfrågats med en annan enkät och med intervjuer. De har utfrågats om när de började tala med den blivande pensionären om pensioneringen  och när de eventuellt slutade räkna med honom som en resurs i arbetet. Men de har också fått svara på mer allmänna frågor om pensionering.

Tanken är att resultaten ska kunna användas dels i utbildningar i vård- och omsorgsyrken, dels när vården för äldre ska planeras.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida