Perifer central venkateter kan öka risken för djup ventrombos

Perifer central venkateter kan öka risken för djup ventrombos
Picc har fördelar men också nackdelar och risker. Dessa behöver undersökas vidare.
Foto: Donxfive

Effekt och risker med perifert inlagd central venkateter, picc, är inte tillräckligt beforskade. Utifrån de få studier som finns konstaterar SBU att det kan finnas en ökad risk för djup ventrombos.

26 oktober 2011

Picc används allt oftare i stället för andra centrala venösa infarter. Fördelarna är att metoden inte kräver något operativt ingrepp och kan läggas in av specialutbildade sjuksköterskor samt att patienten inte behöver vänta lång tid för att få den inlagd.

I en utvärdering av picc har SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, undersökt vilka fördelar metoden har jämfört med andra venösa infarter.

Slutsatserna är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt. Av de elva studier som ingick var bara två av tillräckligt hög kvalitet för att ingå i SBU:s genomgång.

Risk för djup ventrombos

Resultaten av dessa två studier antyder att picc kan medföra en förhöjd risk för djup ventrombos, men att risken för stopp i katetern kan minska.

För att några säkra slutsatser ska kunna dras krävs fler studier, konstaterar SBU. Kostnadseffektiviteten går inte att bedöma alls, eftersom man vet för lite om de medicinska effekterna.

Betyder resultatet att SBU avråder från att använda picc?

– Vi ger aldrig rekommendationer. Vi tittar på det vetenskapliga underlaget, som i det här fallet är bristfälligt, och hoppas att det görs fler studier av god kvalitet, säger Marianne Heibert Arnlind som har varit projektledare för genomgången.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida