Personal informeras om barnmisshandel

14 maj 2001

Kommittén om barnmisshandel är tillsatt av regeringen för att öka medvetenheten om barnmisshandel hos allmänheten och hos dem som arbetar med barn. Kommittén har tidigare givit ut Föräldraboken där de vänder sig till maktlösa föräldrar. Regeringen har nu beslutat att ge 500 000 kronor till ytterligare en informationsinsats. Den här gången är målgruppen personal inom förskola, skola, skolbarnsomsorg och barnavårdscentraler. I samarbete med berörda fackliga organisationer ska kommittén ta fram en broschyr om medicinska tecken på misshandel samt en informationsfolder om anmälningsskyldigheten. Information om regeringens barnpolitik finns på hemsidan: social.regeringen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida