Smittskydd

Vårdpersonal kan ha utsatt över 200 patienter för syfilissmitta

Vårdpersonal kan ha utsatt över 200 patienter för syfilissmitta
"Det är ett exceptionellt fall och jag har aldrig hört talas om något liknade under mina 19 år som smittskyddssjuksköterska" säger Johan Hedlund, enhetschef vid Smittskyddsenheten i Region Uppsala. Foto: Region Uppsala.

Smittskyddsenheten i Region Uppsala har skickat ut kallelser till omkring 280 tidigare patienter vid en gynmottagning med uppmaning om att testa sig mot syfilis. Detta efter att en anställd fått sjukdomen. "Risken är väldigt liten, men vi vill vidta alla försiktighetsåtgärder", säger enhetschefen och smittskyddssjuksköterska Johan Hedlund.

Det är intensiva dagar för smittskyddssjuksköterskan Johan Hedlund. Som chef för smittskyddsenheten i Regions Uppsala leder han arbetet kring en omfattande smittspårning av syfilis samtidigt som han betar av intervjuer från media. Fallet har fått stor medial uppmärksamhet och journalisterna står i kö för att få veta mer.

Intresset väcktes efter att drygt 280 kvinnor som under hösten 2022 besökt en gynmottagning i regionen kan ha exponerats för syfilis och har kallats via 1177 för testning.

 Personalen hade ett sår och det finns en liten risk att sårsekret kan ha hamnat på instrument som sedan kommit i kontakt med slemhinna hos patienten. Smitta kan ha skett trots att man har följt alla smittskyddsrutiner, säger Johan Hedlund, smittskyddssjuksköterska och enhetschef vid Smittskyddsenheten i Uppsala.

Enligt Johan Hedlund är risken väldigt liten, men de har valt att vidta alla försiktighetsåtgärder eftersom det kan finnas kvinnor som blivit gravida sedan besöket på mottagningen. En syfilisinfektion under graviditet är mycket allvarligt och kan leda till missfall, intrauterin fosterdöd eller skador på barnet.

Vi förstod att det skulle väcka mycket oro och funderade på om det skulle vara lönt det, men gjorde bedömningen att det var nödvändigt. Om infektionen upptäcks tidigt kan man ge behandling som skyddar barnet.

Syfilis ingår i MVC-screeningen för gravida, räcker inte det?

Det är ett erbjudande i screeningen. Det kan vara så att kvinnan inte vill ta provet, eller att hon vid en tidigare graviditet tagit ett negativt prov och det därför inte anses som nödvändigt. Den viktigaste orsaken är dock att det måste ha gått minst 4 månader från det man blivit utsatt för smitta innan man med säkerhet kan säga att ett prov är negativt. Det kan ta så lång tid innan antikroppar har utvecklats, säger Johan Hedlund.

Så smittar syfilis

Syfilis orsakas av en bakterie och smittar framför allt genom att slemhinnorna i könsorganet, ändtarmen eller munnen kommer i kontakt med varandra. Syfilis smittar lättast om det redan finns ett sår på kroppen.

Syfilis kan också smitta genom blodtransfusioner och genom sprutor med orena nålar. Blodgivare i Sverige undersöks alltid för syfilisinfektion.

Syfilis smittar inte genom att ta i hand eller att använda samma handduk eller toalett som någon som har syfilis.

I Sverige är syfilis ovanligt men under de senaste åren har antalet smittade ökat. Under 2021 rapporterades 591 fall, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med 2020.

Syfilis behandlas med antibiotika som administreras via injektioner. Beroende på hur länge patienten har haft syfilis ges behandlingen en gång i veckan i en till tre veckor. 

Källa: 1177 och Folkhälsomyndigheten.

Smittad på jobbet

Den aktuella personalen fick själv kännedom att den bar på syfilis i våras. Eftersom syfilis räknas som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen måste man uppge vilka som kan ha utsatts för smitta.

Personen blev själv smittad genom en olyckshändelse i arbetet, vilket i sig är väldigt ovanligt.

Betyder det här att vårdpersonal behöver oroa sig för att bli smittade av syfilis i sitt arbete?

Syfilis är en mycket ovanlig sjukdom även om den ökar i antal. Normalt finns ingen risk att bli smittad som personal om man följer de basala hygienrutinerna. I detta fall skedde smittan vid en stickincidens ifrån en patient där man inte visste eller misstänkte att hen hade en smitta. Screening gjordes enligt rutinerna vid en stickskada, men där ingår inte syfilis som ett av proven.

Syfilis är normalt en sexuellt överförbar infektion, men smitta kan också ske via blod och sårvätska.

Det är ett exceptionellt fall och jag har aldrig hört talas om något liknade under mina 19 år som smittskyddssjuksköterska. När vi har sökt efter andra fall fick vi gå så långt tillbaka som till början av förra seklet, då syfilis var mycket vanligare, säger Johan Hedlund.

Basala smittskyddsrutiner har följts

Enligt vad som kommit fram i smittspårningen har mottagningspersonalen följt basala hygienrutiner och inte gjort något fel, berättar Johan Hedlund. Han vill inte uppge vilken yrkeskategori det handlar om.

Jag har själv inte pratat med personen men utgår från att den tycker att det hela är väldigt olyckligt. Det är inget som den kunde ha gjort annorlunda vad vi kan se i nuläget, säger han.

Majoriteten av patienterna som kallats befinner sig inom Region Uppsala, men Jonas Hedlund och hans kollegor har även kontaktat smittskyddsenheterna i övriga landet så att de är förberedda om patienter dyker upp i deras regioner för provtagning. Blodprovet tar normalt endast ett par timmar att analysera och svaret väntas komma inom ett dygn, men det kan ta längre tid om det är stor belastning på labb. Ett negativt prov, det vill säga att patienten inte har syfilis, svaras ut via 1177.

Om någon mot förmodan skulle ha smittats av syfilis kommer vi kontakta dem personligen, säger Johan Hedlund.

Mer om syfilis

Sjukdomen indelas i tre stadier – primär, sekundär och tertiär syfilis. Inkubationstiden är tre veckor till tre månader till primärstadiet, sju till tio veckor till sekundärstadiet och flera år till tertiärstadiet.

En del får symtom på att de har smittats, andra inte. Det första symtomet vid tidig syfilis brukar vara ett sår där personen har blivit smittad. Ofta kommer såren på:

  • könsorganet
  • runt ändtarmsöppningen
  • vid munnen.

Såret kommer vanligtvis cirka tre veckor efter smittotillfället, men det kan variera mellan tio dagar och tre månader. Såret brukar vara mellan en och två centimeter stort och gör oftast inte ont. Det är vanligt att lymfkörtlarna i ljumskarna svullnar om det finns sår i underlivet.

Såret läker efter cirka sex till åtta veckor, men betyder inte att patienten är frisk.

Sjukdomen kan sprida sig till blodet och då förekommer ofta utslag på huden. Många blir symtomfria utan behandling efter att de fått sjukdomen, men infektionen kan finnas kvar i kroppen. Så kallad sen syfilis kan leda till allvarliga symtom från hjärtat och nervsystemet många år senare.

Källa: 1177

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida