Personalen lyckades stoppa neddragning

Det går att stoppa förslag på neddragning av personal ? det visar den kamp som sjuksköterskorna på Stureby sjukhem i Stockholm genomfört.

8 april 2005

I höstas ? i samband med en avveckling av en del av verksamheten ? minskades antalet sjukskötersketjänster på Stureby sjukhem från 27 till 17,5. Samtidigt fick sjuksköterskorna ett löfte om att några fler neddragningar inte skulle komma.

? Men man höll inte löftet. Kort efteråt kom ett förslag om besparingar som bland annat innebar att ytterligare 4,5 sjukskötersketjänster skulle tas bort. Vi var redan då hårt pressade, men det nya förslaget blev droppen, säger Joakim Österstam, sjuksköterska på Stureby sjukhem.

Anmälan till Socialstyrelsen

Sjuksköterskorna började agera. En anmälan lämnades in till Socialstyrelsen.

? Vi ansåg att vi inte skulle kunna bedriva en säker patientvård om tjänsterna skulle försvinna, säger Joakim Österstam.

Dessutom pekade personalen på att de redan tidigare tvingats delegera läkemedelshanteringen till undersköterskor för att klara arbetet.

? Enligt lagen får det inte ske om motiveringen är dålig ekonomi eller personalbrist, säger han.

Något utlåtande från Socialstyrelsen har ännu inte kommit.

Uppvaktade ledningen

Sjuksköterskorna uppvaktade också stadsdelsdirektören Ulla Thorslund och det ledde till resultat.

? Förslaget om att ta bort tjänster gäller inte längre, säger Ulla Thorslund.

Hon säger att förslaget om att skära ned med 4,5 tjänster togs fram utan att man haft kontakter med personalen.

? Under maj kommer vi att tillsammans med Vårdförbundet och Kommunal följa hela vårdprocessen. Det innebär att vi ser över bemanning, kostnader samt hur arbetet bedrivs, säger Ulla Thorslund.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida