Hot och våld

Personalen ofta ensam med vardagens hot och våld

Personalen ofta ensam med vardagens hot och våld
Personal med oregelbundna arbetstider, som arbetade kvällar och helger, drabbas i högre utsträckning av hot och våld än de som jobbade kontorstider. Foto: Getty Images

Sjukhusens säkerhetsarbete är inriktade på allvarliga händelser. Samtidigt får personalen ofta hantera hotfulla vardagssituationer själva, visar en ny studie från Malmö universitet. "Vi ser en obalans. De flesta händelser bli inte uppmärksammade", säger Jenny Jakobsson, specialistsjuksköterska och forskare vid Malmö universitet.

Sjukhusens centrala utbildningar och riktlinjer för säkerheten är ofta på en annan nivå än personalens vardagssituationer, enligt Jenny Jakobsson, lektor vid Malmö universitet och specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.

Jenny Jakobsson, specialistsjuksköterska och forskare vid Malmö universitet. Foto: Malmö universitet
Jenny Jakobsson, specialistsjuksköterska och forskare vid Malmö universitet. Foto: Malmö universitet


– Om de mindre händelserna inte uppmärksammas kan det leda till ett dåligt psykosocialt säkerhetsklimat, där hot och våld i olika skepnader blir en del av jobbet.

Även kollegor bidrar till utsatthet

I två olika studier har Jenny Jakobsson undersökt på vilket sätt sjuksköterskor och undersköterskor utsätts för hot och våld i sin vardag. Den första studien handlar om vårdpersonalens upplevelser av hot och våld på olika kirurgavdelningar runt om i landet.

De vanligaste ”förövarna” vad gäller att håna, hota, nedvärdera och förödmjuka personalen är patienterna. Men förvånansvärt många i personalen upplevde även nedvärderande kommentarer och oönskad sexuell uppmärksamhet från sina kollegor, enligt Jenny Jakobsson.

– Det är något som inte har varit så tydligt i tidigare studier.

Två studier om hot och våld

"Det ingår väl i jobbet?" är titeln på Jenny Jakobssons nyligen färdigställda forskningsprojekt som innefattar två studier och har finansierats av Afa försäkring.

  • Första studien bygger på enkät med 198 sjuksköterskor och undersköterskor vid 53 kirurgiska avdelningar på 30 sjukhus runt om i landet.
  • Andra studien bygger på intervjuer med 15 vårdenhetschefer för kirurgiska avdelningar vid elva sjukhus.

Här hittar du presentationen och Jenny Jakobssons slutrapport.

Att vara utsatt för hot och våld skiljde sig inte nämnvärt mellan sjuksköterskor och undersköterskor och inte heller mellan män och kvinnor i studien. Men personal med oregelbundna arbetstider, som arbetade kvällar och helger, drabbades i högre utsträckning än de som jobbade kontorstider.

Studien visar också vad som tydligt minskar personalens negativa upplevelser.

– Om organisationen jobbar aktivt med säkerheten och arbetsmiljön, med ett transparent och tydligt arbete, minskar risken för personalens utsatthet, säger Jenny Jakobsson.

Dilemma hur aggressiva patienter ska hanteras

I den andra studien tillfrågades elva chefer om arbetet med hot och våld. De beskrev bland annat ett dilemma i arbetet, där patienternas och personalens bästa ibland krockade. Patienter som kunde bli aggressiva på grund av sin sjukdom, behövde också ges en jämlik vård.

– Cheferna undrade över var gränsen går. Hur ska vi vårda en patient som slåss och bits, utan att medarbetarna tar skada?

Enligt Jenny Jakobsson är det svårt att ha en nollvision på hot och våld i arbetet, just på grund av att nära omvårdnad av vissa patienter ständigt medför risker.

– Vi kan inte komma ifrån det. Men vi måste kunna hantera det. Det är en väldigt svårt och en utmaning för cheferna också.

Cheferna i studien hade flera olika strategier för att förebygga hot och våld på arbetsplatsen. De betonade vikten av kunskap och erfarenhet i frågorna samt god kommunikation både bland personalen och mellan sjukhusens olika verksamheter.

– Vissa hade bjudit in experter från till exempel psykiatrin och missbrukarvården. Andra strategier kunde vara att rotera personalen, att undvika ensamarbete och att prata med personalen när något inträffat. Ibland kunde de gå in och även konfrontera patienterna.

Cheferna behöver få information

En utmaning för cheferna var att de inte alltid fick rapporter om det som inträffat.

– Många sjuksköterskor och undersköterskor anser att det är deras jobb att kunna hantera de här händelserna. Men får cheferna inte veta blir det svårt att agera, säger Jenny Jakobsson.

Därför måste det vara tydligt i en organisation vad som behöver rapporteras om, och till vem. Även dessa, mindre händelser behöver uppmärksammas och förebyggas så gott det går, enligt Jenny Jakobsson.

– Hot och våld ska aldrig behöva ses som en del av jobbet.

Jenny Jakobsson presenterade sina forskningsresultat vid ett seminarium som arrangerades av Afa försäkring den 31 augusti.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida