Personcentrerat

Personcentrerat

Omvårdnad & äldre?Kerstin Blomqvist m fl (red)?Studentlitteratur 2017?www.studentlitteratur.se?

4 oktober 2017

Boken har fått Kurslittera­turprisets hederspris i år, för att den framgångsrikt kombinerar de senaste forskningsresultaten med konkreta omvårdnadsåtgärder för äldre. Den bygger på 27 svenska forskares beskrivningar av det aktuella kunskapsläget. Utgångspunkten är den äldre personens perspektiv och fokus på personcentrerad vård. ?

Den omfattande boken ska ge en solid grund i gerontologi och geriatrisk omvårdnad och är indelad i sex olika avsnitt. De handlar om allt från symtom och besvär hos äldre till hur vård och omsorg är organiserad. I det sistnämnda avsnittet följer vi Anna i vårdkedjan med alla de kontakter i vård och omsorg det innebär.?

”Det är lätt hänt att det grånan­de håret och den rynkiga hyn skapar föreställningar om att alla äldre är lika, snarare än det omvända”, skriver redaktörerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida