Personcentrerat?

Personcentrerat?

PCV-spelet?GPCC och IUS innovation 2017?Kan laddas ner på Appstore och Google play?

PCV, personcentrerad vård, är ett arbetssätt där det är centralt att lyssna på den hjälpsökandes egna berättelse. Patienten är aktiv och bildar ett partnerskap med vårdpersonal och närstående.?

Nu har Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet, tillsammans med ett innovationsföretag utvecklat ett digitalt spel. Syftet är att få vårdpersonal att reflektera kring vad personcentrerad vård är och att pröva arbetssättet.?

PCV-spelet är framtaget i samarbete med forskare, sjuksköterskor, läkare och läkarstudenter. Spelaren följer en karta och väljer uppdrag. Spelaren uppmanas att testa nya tankar i vardagen. Ett exempel på minispel i spelet är att träffa en fiktiv vårdtagare, ha en dialog och tillsammans skapa en hälsoplan.

?Spelet är tänkt som under­visningsmaterial för att förstå mer om personcentrerad vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida