Personligt Bibbi Thomé

Ålder 55 årKarriär sjuksköterska, medicine doktor och lektor med inriktning onkologi, framför allt palliativ vårdFamilj man, tre barn, två barnbarnLäser gärna modern kvinnolitteraturSenast sedda film Så som i himmelenViktigt i livet att odla sin trädgård

10 januari 2005

Det var inte bara Bibbi Thomé själv och hennes man som pustade ut när hon hade fött sitt första barn. Skolan var traditionell, det var dagen före sjuksköterskeexamen och det fanns de som var bekymrade över hennes växande mage.

– Många drog en lättnadens suck när jag därmed missade den högtidliga broschutdelningen. Hur skulle min stora mage ha tagit sig ut på bilden med alla oss nyutexaminerade sjuksköterskor? Att jag var gift sedan flera år hjälpte inte.

Då, på 1970-talet, var Bibbi Thomé radikal och aktiv i kvinnogrupper. I dag beskriver hon sig som intresserad av genus- och kvinnofrågor, men inte som aktiv feminist. Och forskningen har mycket riktigt ett kvinnofokus. I en av hennes studier visade det sig att äldre kvinnor med cancer har sämre livskvalitet än äldre män med cancer, särskilt när det gäller ekonomisk situation och hälsa. I intervjuerna framkom att de ofta lever i en vårdande relation till en sjuk make.

– Kanske har de inte riktigt tid att vara sjuka själva, funderar hon.

Nu är Bibbi Thomé både universitetslektor och klinisk lektor och finns på kliniken en del av sin tid. Där kan hon arbeta med utveckling och sätta i gång projekt, som hon gärna vill. Det är också där hon kommer att bedriva sin framtida forskning. Tillsammans med en forskarkollega hoppas hon kunna genomföra en studie om hur avancerad bröstcancer, och den tuffa behandling sjukdomen kräver, påverkar kvinnor från 50 år och uppåt.

– Kvinnor i den åldern är speciellt utsatta, ofta drabbade av bland annat ångest och depressioner. De är i en känslig del av livet och vi vill beskriva vad som händer när kvinnan blir sjuk och hur hennes livspartner påverkas.

Hon poängterar att studien är på planeringsstadiet. Bibbi Thomé är noga med att inte säga något som hon inte riktigt har belägg för. Under sin forskarutbildning har hon skolats i att allt hon säger ska vara underbyggt.

– Vi sjuksköterskor måste vara så himla duktiga, trovärdiga och ha något att komma med. Och jobba lite extra för att respekteras.

Men hon tycker att det har blivit bättre. Respekten för kvalitativa studier har ökat. Man inser att den aspekten måste vara med, det är på så sätt patienten kommer till tals. Själv har Bibbi Thomé försökt lära sig så mycket som möjligt om både kvantitativa och kvalitativa metoder, och har använt både och i sina studier. Hon har därmed både insett olika metoders möjligheter och begränsningar.

För korrespondens:
Bibbi Thomé, institutionen för omvårdnad, Lunds universitet och onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund.
bibbi.thome@omv.lu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida