Personligt Bjöörn Fossum

Ålder: 51 årLäser helst: skönlitteratur, just nu Birgitta Stenbergs Alla vildaDold talang: odlar i egen köksträdgård på Fyn i DanmarkSnart aktuell med: en lärobok om samtal och bemötande i vården som kommer i höst.

3 februari 2006

När Bjöörn Fossum vinkar av nyutexaminerade sjuksköterskor från Sophiahemmet högskola brukar han be dem att glömma allt de har lärt sig. Allt handlar ju ändå om kommunikation.

– Det är naturligtvis tillspetsat, men det ligger mycket i det för om inte patienterna förstår vad man säger blir vården ineffektiv, förklarar han.

Han kallar sig skandinav – född av norska föräldrar, bosatt i Sverige och gift med en dansk. Sin sjuksköterskekarriär inledde Bjöörn Fossum 1976 inom barnsjukvården på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Ett sjukhus präglat av en strikt hierarki som det gällde att inordna sig i. Som manlig sjuksköterska var det svårt att passa in.

Nu forskar han kring kommunikation och maktfrågor vid Karolinska institutet och undervisar i dessa ämnen både där och på Sophiahemmet högskola. Vad händer egentligen med vårdaren när den vita rocken kommit på?

– I undervisningen har vi mycket reflexionsövningar där jag ber studenterna att fundera över vilka de är och hur de förhåller sig till den makt det innebär att vara vårdgivare, säger han.

Bjöörn Fossum talar om hur viktigt det är att lyssna till och respektera patientens egna föreställningar om varför ryggen värker.

– Det innebär en bekräftelse som gör det lättare att gå vidare i samtalet.

Han har märkt att studenterna är mer öppna för så kallade mjuka ämnen i början av utbildningen. När det gått några år är det som om en del av empatin får lämna plats för tekniken.

Hur empati kan sättas på prov blev påtagligt för honom när han i Internationella röda korsets regi vårdade offer för jordbävningen i Armenien 1989. När soldater från grannlandet Azerbadjan behövde sjukhusvård lämnades de av inhemsk personal att ligga i sina exkrementer. Det var ju samma soldater som skjutit deras barn och grannar.

2003 skrev Bjöörn Fossum sin doktorsavhandling om kommunikation. Tre av studierna bygger på videoinspelningar av mötet mellan läkare och patient. De visade bland annat att läkare missar att ge patienter enkel information om de undersökningar de gör. Och att även den enklaste information kan behöva tid för att sjunka in.

Ibland bråkar han med sina kolleger om begreppet evidensbaserad vård. Allt går ju faktiskt inte att mäta.

– Det finns något som heter vårdkonst. Subtila saker som patienten blir berörd av, men som det är svårt att sätta ord på och knappast går att göra till generell kunskap.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida